Tegemoetkoming mutualiteit

Click here to edit text

Bij je mutualiteit kan je een tegemoetkoming aanvragen voor het lidgeld. 

  • Als je aangesloten bent bij een andere mutualiteit, kan je hier eens bij informeren.